Personliga

Foto: Lisa Setrini-Espinosa

Till varje lägenhet hör ett förråd med ditt lägenhetsnummer.  Det finns möjlighet att hyra extra förråd och skidförråd mot en avgift, kontakta HSB.

På vissa balkonger finns en s k brandlucka i golvet. Den ska vara åtkomlig i händelse av brand. 

Senast uppdaterad: 2018-10-14, 11:44