På gång-bladet – Januari 2012

Hisslarm
Föreningen har avtal med Kone som har dygnet runt-jour om hissarna fastnar. Telefonumret är 020-72 20 20. Det går också att larma genom att hålla in larmknappen i hissen några sekunder och invänta svar i högtalaren.
Hissarna kommer att märkas upp med telefonnumret.

Kartongåtervinning
Föreningen betalar mycket pengar för sophämtning varje år. För att hålla nere kostnaderna skall så mycket som möjligt källsorteras på återvinningsstationen i kurvan ned mot badhuset.
Det är därför förbjudet att lämna kartongförpackningar i sophuset då detta bara innebär att någon annan måste bära ner dem till återvinningen.

Nytt infoblad till nyinflyttade
Styrelsen har sammanställt ett nytt infoblad till nyinflyttade. Bladet innehåller en massa information om föreningen som också de som bott här ett tag kan ha nytta av. Bladet delas ut till de nyinflyttade men har nu också lagts ut på hemsidan för nedladdning.

/Styrelsen

Lämna ett svar