På gång mars 2012

Fimpar
Rökare ombeds att ta hand om sina fimpar och slänga dem i sin bostad eller på annan lämplig plats där de inte stör trivseln eller kan orsaka problem för små barn.

Rensning av cykelförråd…
I början av maj kommer cykelförråden rensas och cyklar utan ägare att sorteras ut och lämnas till välgörenhet. Anslag med mer information kommer sättas upp och märkningslappar delas ut till alla lägenheter.

… och snickerilokalen
I samband med rensningen av cykelförråden kommer även snickerilokalen att städas. Vet du att du har saker där ber vi dig hämta dessa alternativt märka dessa väl synligt med namn, telefon och datum. Allt som är omärkt kasseras.

Tidningar och böcker
Vänligen lämna inte dina gamla tidningar och böcker i trapphusen då de både är i vägen för städning och ger ett ”skräpigt” intryck. Om du tror att någon annan kan vara intresserad så finns det i tvättstugan i hus 2 en hylla för boende som vill dela med sig av tidningar och böcker till andra.

Lämna ett svar