På gång februari 2013

Portkod
Styrelsen har beslutat att dela ut portkoden till entré¬dörren till alla boende. Mer information och koden lämnas i postboxarna.

Telia-enkät
Styrelsen ska tillsammans med Telia gå igenom den enkät som ni har fått svara på angående bredband, tv och telefoni. Detta för att utvärdera tjänsterna och se om åtgärder behöver vidtas.

Sopsortering
Sopsortering är bra för miljön och något vi bör sträva efter att sköta. Vi vill därför uppmuntra alla till att sopsortera. Information om vad som kan återvinnas finns på de bruna påsarna som ska användas och som finns att hämta i sophuset.

Till sist vill vi tacka…
…trivselgruppen för det trevliga och uppskattade fettisdags-firandet. Tack!

Lämna ett svar