På gång mars 2013

Dräneringsarbete
Nu drar arbetet med omdränering av de tre övre husen igång och detta kommer tyvärr innebära en del störningar under arbetstid.
Arbetet påbörjas på 6:an och går sedan vidare med 4:an och sist 2:an. Dräneringsarbetets längd beräknas variera mellan 1½ och 2½ veckor per hus. Detta eftersom det efter att arbetet påbörjats tas beslut om hur mycket som ska göras om.
Återställningen av marken med plantering av buskar och annan växtlighet kommer ske i juni och hela arbetet beräknas vara klart till juli.

Andrahandsupplåtelse
På hemsidan finns det blankett med information om andrahandsupplåtelse. Klicka på ”Blanketter” och ”Ansökan om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand”.

Lämna ett svar