På gång maj 2013

Tvättstugorna
Kom ihåg att ta bort bokningen från tavlan när du är färdig eller har ändrat dig angående tvättid. Om du sällan eller aldrig använder gemensam tvättstuga vore det uppskattat om bokningslåset förvarades i lägenheten, det är ganska trångt där man kan ”parkera” låset.

Enkät
Styrelsen arbetar med en enkät i några viktiga ämnen kring ditt boende. Den beräknas komma ut i brevlådorna i månads­skiftet maj/juni. Svarstiden blir kort men styrelsen skulle uppskatta många svar inför sitt fortsatta arbete. Så håll utkik och ta chansen att lämna dina synpunkter.

Brandinfo
Den 14 maj besöktes vi av kommunens brandförsvar, som informerade om brand i bostad och andra näraliggande frågor. Tips på bra webbsidor i ämnet hittar ni under ”Nyttiga länkar” på skogsbrynet.se. Ta väl hand om dig, dina grannar och våra gemensamma tillgångar.

Lämna ett svar