På gång augusti 2013


Surströmming
Nu är det snart dags för den årliga surströmmingen – håll utkik efter anslag!

Fasadtvätt
Under denna månad kommer fasadtvätt av alla fem husens norrsidor att påbörjas. Arbetet beräknas ta ca tre veckor.

Ordning
Vi måste alla hjälpas åt att hålla ordning såväl kring, som i, våra hus. Skräp och matrester hör hemma bland soporna. Trapphus och andra allmänna utrymmen ska hållas fri från bråte.

Tack!
Till alla Ni som tar/tagit extra hand om våra blommor i sommar!

Styrelsen önskar en fortsatt trevlig sommar!