På gång september 2013


Fasadrengöring

Fasadrengöringen har tyvärr blivit försenad men arbetet ska enligt uppgift börja nu, v. 37.

Enkäten
Sammanställning av enkätsvaren pågår och det är styrelsens avsikt att lämna information om utfallet efter styrelsemötet i oktober.

Installation tvättmaskin
Styrelsen har fått en fråga angående tvättmaskin i köket och har bl.a. tagit kontakt med vårt försäkrings­bolag. Styrelsens slutsats är att tvätt­maskin ska installeras i rum med golvbrunn, dvs. i badrummet.