På gång oktober 2013


Enkäten
En sammanställning av enkätsvaren kommer att lämnas på anslags-
tavlan i varje trapphus – så håll utkik!

Årets stämma
Glöm inte att redan nu boka in stämman i Din kalender!
Stämman hålls onsdagen den 20 november kl. 18.30 på OK Hotell.
Efteråt serveras det kaffe och smörgås. Varmt välkomna!

Styrelsen önskar en fortsatt trevlig höst!