På gång november 2013

Rastning av hundar

Under snösäsongen är det påtagligt ofräscht när hundar rastas inom fastigheten över huvud taget. Hundarna bör normalt klara av att vänta under den korta promenaden ut till gatan. Ju färre hundar som gör sina behov här, desto enklare blir det för nästa hund att avstå.

Styrelsen vill verkligen uppmana alla hundägare att göra sitt bästa för att vi ska få ha det snyggt inom fastigheten, särskilt vid entréerna.

Det framstår dessutom som att hundar i vissa fall kissar uppe på våra broar. Det får naturligtvis inte förekomma!


Cyklar

För att underlätta snöskottningen bör cyklar för­varas i cykelförråden. Det gäller särskilt cyklar som inte används ofta.

Trivselgruppen

Slutligen vill den avgående styrelsen tacka trivsel­gruppen för det senaste årets trevliga insatser. Boende uppmuntras att komma på framtida arrangemang.