På gång januari 2014

 

Rökning

Vid rökning på balkongen har röklukt en tendens att sprida sig till grannlägenheter genom ytterväggs-ventilation och öppna dörrar/fönster. Av hänsyn till grannarna ombeds rökare därför att vid rökning utomhus hålla till nere på gården en bit från huset.

Fimpar på gården är inte heller trevligt. Därför upp­manas rökare att ta reda på sina fimpar av hänsyn till övriga boende.

Trivselaktiviteter

En bra kontakt med grannar är alltid trevligt. Där
är inte minst vår uppskattade trivselgrupp en bra tillgång.

Men du kanske också har någon idé till aktivitet? Sätt upp ett anslag. Exempelvis en gemensam hundpromenad i all enkelhet. Hör av dig till styrelsen om du har frågor.