På gång mars

 

Hemsidan

Styrelsen har beslutat att uppdatera hemsidan.
Är det någon information du saknar? Har du sett något annat som behöver åtgärdas? Kanske har
du några bilder som skulle kunna vara lämpliga
att lägga ut. Mejla snarast åsikter och bidrag till styrelsen eller lämna dem i postlådan märkt
BRF Skogsbrynet i hus 3.

Genomgång av utrymmen

Styrelsen kommer att genomföra en syn i våra gemensamma utrymmen. Boende uppmanas att ta bort gamla sparkar, cyklar m.m. som inte används. Det gäller naturligtvis även saker som över huvud taget inte ska förvaras i gemensamma utrymmen.

Det finns flera återvinningscentraler där du kan slänga saker. Gimonäs har normalt öppet måndagar och torsdagar kl 07.00–20.00, tisdagar och onsdagar kl. 09.00–20.00, fredagar kl. 10.00–16.00 och lör­dagar kl. 10.00–14.00.