På gång maj 2014


En fråga om hänsyn
En bra boendemiljö är vårt gemensamma ansvar och de allra flesta sköter sig utmärkt. Under en tid har det dock varit stökigt på vissa håll, med otrivsel för grannar och kostnader för föreningen som följd. Tänkt på att t.ex. inte spela musik för högt till vardags. Att informera inför större fester är bra och håll koll på hur sent det hunnit bli.

Upplever du störningar? Börja helst med en personlig kontakt. Om problemen är återkommande vill styrelsen ha information om vem som stört och när det skett. Som sista utväg kan du som boende kontakta Securitas störningsjour. Den som stört kan få krav på betalning av kostnaden,
ca 2 500kr.

Byte av lås i hissarna
På många våningar låter låsen mycket. Byte har tidigare skett i hus 6 och under tiden 19–23 maj är det planerat för byte av lås i övriga hus. Håll utkik efter närmare information från Kone.

Städdagen
Uppslutningen var bra och insatserna gjorde skillnad. Ett stort tack alla er som bidrog.