På gång juli

Ytterligare motorvärmarplatser

Det finns behov av att utöka antalet parkerings­platser som arrenderas ut. Styrelsen har därför beslutat att installera motorvärmare på de 16 platser som idag är gästparkering vid norra infarten. Detta är också en miljöförbättrande åtgärd eftersom det blir färre bilar som behöver kallstartas på vintern.

Detta innebär att gästparkering framöver endast kommer att erbjudas vid södra infarten, nedanför garagen. Parkering är även tillåten på gatan enligt skyltning.

Arbetet kommer att genomföras så snart det är möjligt. I samband med grävning och installation kommer viss avstängning att behöva ske. Närmare information anslås vid entréerna till husen.

Du som är intresserad av en motorvärmarplats tar kontakt med PWC.