På gång september

Möte 21 september om trapphusen

Det är dags att göra något åt belysningen, bland annat för att spara energi. Dessutom är det läge att samtidigt fräscha upp i övrigt.

Styrelsen har låtit en arkitekt ta fram förslag till åtgärder inklusive färgsättning, se anslag.

Söndagen den 21 september kl. 19–20 bjuder styrelsen
in till möte i gårdslokalen för information.

Parkering 1 oktober

Kom ihåg att det från och med den 1 oktober inte längre finns några gästparkeringar vid norra infarten.

Ett stort tack

till er som denna soliga och varma sommar sett till att våra blommor fått  vatten!