På gång oktober

Stämma den 12 november

Avsätt den kvällen för stämma och delta i viktiga beslut. Kallelse och andra handlingar kommer i brevlådan.

Hemsidan

Den nya hemsidan är nu publicerad. Ett stort tack till er som bidragit med material.

Trivsel

Trivsel är vårt gemensamma ansvar. De flesta sköter sig bra men styrelsen vill påminna om några saker:

  • Tänk på ljudvolymen och ta hänsyn till tiden
  • Rasta inte hunden på gården
  • Skräp vi inte har insamlingskärl för slänger du själv
    för återvinning; fram till dess ska skräpet inte för-
    varas utomhus eller i gemensamma utrymmen
  • Torka/plocka upp efter dig om det händer en
    olycka ute eller i gemensamma utrymmen