På gång December

EXTRA ÅRSSTÄMMA den 27 januari

Styrelsen kallar till extra årsstämma den 27 januari, kl. 19.00. Plats: OK

Extra årsstämma hålls för att kunna fastställa ordinarie årsstämmas beslut att genomföra vissa ändringar i föreningens stadgar. De nya stadgarna kommer att finnas på föreningens hemsida och i tvättstugan i hus 2, från och med 5 januari.

 PROTOKOLL ÅRSTÄMMAN 2014-11-12

Protokoll från ordinarie årsstämma 12/11 2014 finns att läsa på anslagstavlan i varje trappuppgång samt på föreningens hemsida

 BRANDVARNARE

Så här i vintertid tänder vi gärna ett ljus eller två! Tänk dock på att alltid släcka ljusen när du lämnar rummet. Kontrollera också regelbundet att din brandvarnare fungerar.

 VALLA SKIDOR när snön kommer

Använd gärna snickarboden som vallabod. Snickarboden finns i hus 2 innanför cykelförvaringen. Den som använder snickarboden städar själv efter sig.

 

Styrelsen önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!