På gång januari

Målning och byte av armaturer i trapphus

Som vi informerat om på medlemsmöte i höst skall renovering och målning av alla trapphus på Skogsbrynet genomföras samt alla takarmaturer bytas ut till LED-armaturer som drar mycket mindre energi. Upphandling är nu påbörjad och ambitionen att detta arbete skall genomföras under våren för att vara färdigställt före semestern. På anslagstavlorna i trapphusen finns lite information om hur det kommer att se ut efter att målningen är genomförd. Mer information och tidplan kommer när upphandlingen är klar.

 

Ny fastighetsskötare på Skogsbrynet

Mats Fahlgren EMFA är från och med 1 januari fastighetsskötare för Skogsbrynets bostadsrättsförening. Kontaktinformationer finns anslagna på anslagstavlor i
trapphusen samt på hemsidan.

 

EXTRA ÅRSSTÄMMA den 27 januari

Vi påminner om extra årsstämma den 27 januari, kl. 19.00. Plats: OK Hotell. Extra årsstämma hålls för att kunna fastställa ordinarie årsstämmas beslut att genomföra vissa ändringar i föreningens stadgar. De nya stadgarna kommer att finns på föreningens hemsida och i tvättstugan.
 

Fråga till dig om årsstämmans beslut om kylrum till vanliga förråd utan kyla

På årsstämman 12 nov 2014 beslutade medlemmarna att nuvarande kylrum skall byggas om till vanliga förråd. Detta eftersom kylrummen används sparsamt och för att minska kostnader, underhåll och byte av kylaggregat. Ett sådant beslut skall anmälas till Hyresnämnden. Du kommer därför inom kort att få en fråga om din inställning till årsstämmans beslut, i ditt postfack som vi vill att du svarar på senast 6 februari och lämnar i bostadsrättsföreningens postfack på Skogsbrynet 2.

 

Ansvar för att inte störa våra grannar nattetid

Som medlem i vår bostadsrättsförening har du ett ansvar att inte utsätta dina grannar för allvarliga störningar (stadgarna §33). Det innebär t.ex. att vi inte ska spela hög musik på nätterna eftersom de flesta sover då. Störningar nattetid kan få till följd att den som stör kan bli skyldig att betala kostnader för utryckning av störningsjour. Om du som granne upplever dig störd så kontakta i första hand den granne som stör dig så att grannen blir uppmärksammad på störningen och kan åtgärda detta.