På gång Februari

Nu påbörjas arbetet med att minska vattenavrinning från Stadsliden.

Det har, som vi alla sett under de senaste åren, varit mycket stora besvär med vattenavrinning från Stadsliden vilket orsakat stora olägenheter med bland annat svallis och halka vintertid

Vi är mycket glada att vi nu i samverkan med Umeå Kommun, utifrån utredning av hydrogeologisk konsult, kommit överens om vilka åtgärder som skall vidtas för att minska de besvär som uppstått.

Umeå Kommun kommer inleda arbetet med att gräva ett djupt dränerande dike ovanför hus 2 och 4.

Vecka 8 (16/2-20/2) inleds arbetet genom att avverka de träd som behövs för att grävning skall kunna genomföras.

Vecka 9 (23/2-27/2)- grävs provgropar för att avgöra vilket djup diket behöver grävas för att komma ned på den nivå där vattenavrinningen sker. –       

Vecka 9 planeras också dikesschaktning att påbörjas.

Grävningen innebär att Umeå Kommun:

  • får tillgång att få beträda föreningens mark sydost om det södra huset när man schaktar diket ner till brunnen
  • kommer att ta sig in med transportfordon bakom det sydöstra garaget för att sedan ta oss vidare in till diket
  • kommer att borttransportera material med dumper ner till ett område bakom simhallen