På gång April

Styrelsen kommer att knacka på

Vi är 160 medlemmar i föreningen, och av dessa svarade 79 på styrelsens förfrågan om kylrummen. Styrelsen vill få in fler svar och kommer därför att knacka på hos alla medlemmar under perioden 16 april – 28 april. Vid vårt besök kommer vi be dig svara på styrelsens ”Förfrågan angående kylrummen”, dvs. ange om ni godkänner eller bestrider beslutade åtgärder.

Städdag 24 maj

Söndag 24 maj har vi en gemensam utedag för oss på Skogsbrynet.  Vi gör lite enklare städuppgifter tillsammans. Håll utkik efter info som kommer längre fram.

Vattenavrinning och dränering

Åtgärderna med dränerande diken som utförts har gett effekt. En stor del av vattnet från berget leds nu bort istället för att rinna ut över tomten. Nu återstår att avjämna med matjord och så in med gräsfrö samt justera övre kanten på väggmattan hus 4. Detta kommer att göras så snart som möjligt under sommaren när marken torkat upp ordentligt.