På gång Sommar

Är du trädgårdsintresserad?

Vi vill starta en grupp som kan hjälpa styrelsen med frågor som rör planteringar, växter och träd. Skötsel och underhåll sköts i år av företaget BDX. Trädgårdsgruppen ska samråda om behov av kompletteringar, nyplanteringar m.m. Är du intresserad, hör av dig till: eva.markgren@vindeln.net

Tvättstugan

I sommar byter vi överdragen till strykbrädorna då de gamla är slitna. Vi kommer dock inte köpa nya strykjärn då dessa flera gånger tyvärr försvunnit från tvättstugorna. Ta därför med eget strykjärn när du ska stryka.

Vattna sommarblommor

Hjälp gärna till att vattna blommorna i sommar. Urnor med blommor finns vid entréerna samt ute på gården mellan husen. Vattenkannor finns vid entréerna. Vred till vattenutkastaren finns i varje tvättstuga.

Till sist: motioner till årsstämman ska vara skriftligt anmälda till styrelsen senast 31 augusti.

Trevlig sommar!