På gång September, Oktober

Byte av fönster och balkongdörrar – informationsmöte tisdag 6 okt

Tisdag 6 oktober bjuder styrelsen in alla medlemmar i bostadsrättsföreningen till möte för att informera om nästa stora underhållsåtgärd –  byte av fönster och balkongdörrar.

Mötet äger rum i konferensrummet på OK Hotell på Parkvägen 7.

Mötet kommer att genomföras som drop in-möte mellan 18.30 – 21.30  med flera tillfällen till information och möjligheter till synpunkter Närmare information om tider och annat kommer att anslås på anslagstavlorna i trapphusen.

 

Kylrummen

Hyresnämnden handlägger fortfarande årsstämmans beslut att avveckla kylrummen och att bygga om dessa till uthyrningsbara förråd. Eftersom vi inte fått något beslut från Hyresnämnden vet vi inte om eller när beslutade åtgärder kan påbörjas. 

Kylrummen kommer därför att fungera som tidigare till dess vi fått beslutet från Hyresnämnden. Information om och när kylförråden skall tömmas kommer att anslås i god tid före eventuell byggstart.

 

Tack alla som vattnat och vårdat våra blommor under sommaren!