På gång April

Nya fönster och balkongdörrar

Styrelsen har nu glädjen att meddela att upphandlingen av byte av fönster och balkongdörrar klar. Fönsterspecialisten Norrland har fått förtroende att genomföra detta stora efterlängtade projekt.

 Arbetet kommer att påbörjas i början av juni och pågå i ca 1 år.

 Fönsterbyte kommer att starta med hus 3 för att sedan fortsätta med hus 4, hus 6, hus 1 och hus 2.

 Alla boende i husen kommer att bli inbjudna till muntlig information minst två veckor före arbetet påbörjas i huset. Även skriftlig information kommer att lämnas i postfack och på anslagstavlor.

 Arbetet med byte och efterarbete kommer att ta max 4 dagar per lägenhet. Det kommer att vara möjlig att bo i lägenheten under tiden för arbetet. 

 Utförlig information kommer att lämnas i postfack, anslagstavlor samt på föreningens hemsida.