Årsstämma 23/11

 

Dag:         Onsdag den 23 november 2016
Tid:          Kl. 19.00
Plats:      OK Hotell

Föreningen bjuder på kaffe, te och smörgås.

Dagordningen är i enlighet med föreningens stadgar § 22.

Dagordningen kommer också att bifogas årsredovisningen samt övriga årsmöteshandlingar. Dessa kommer att delas ut i respektive postfack innan stämmans genomförande.

Om du inte har möjlighet att personligen närvara vid stämman men ändå vill lägga din röst på ett eller flera beslutsärenden finns möjlighet att genom ombud med skriftlig fullmakt avge din röst. Regler för detta framgår av § 25 i stadgarna.

Välkomna!