På Gång December

Avgifter på gästparkeringen för att förbättra parkeringsmöjligheter för våra gäster.

Styrelsen har beslutat att införa avgift på vår gästparkering på vardagar kl 7-17. Detta kommer att gälla från och med 2017-01-01. Anledningen är att gästparkeringen ofta är full på vardagar. För att öka möjligheten för våra gäster att kunna parkera sin bil nära våra hus har vi sett det som en nödvändighet att göra denna förändring. Informationsbrev med mera detaljerade upplysningar har lämnats i ditt postfack.

Hjälpas åt med grusning vid entréer på helger

Under helger så sker grusning med traktor om det uppstår svår halka. Vid entréer och andra ställen som traktor inte kommer åt måste vi dock hjälpas åt att sanda för hand. Grus finns i de gröna sandlådorna som finns vid respektive hus.

 Julefrid och juleljus!

….hör advent och julen till. Men det gör tyvärr också incidenter med bränder. Kolla en extra gång att alla levande ljus är släckta när ni lämnar lägenheten.

God Jul och Gott nytt år!