På gång Januari

Nytt avtal om störningsjour med Securitas

Det finns en god tradition på Skogsbrynet att bry sig om sina grannar. Det innebär att det är sällan det uppstår problem och om det skulle uppstå så försöker vi lösa det genom att prata med varandra.

För att ytterligare stärka tryggheten så har föreningen avtalat med Securitas om störningsjour. Det innebär att som som medlem i föreningen kan ringa Securitas om det skulle uppstå en situation där du bedömer det som nödvändigt att vidta åtgärder mot oskälig störning. Information om detta har lämnats i alla medlemmars postfack.

Nu börjar ombyggnationen av kylrum till varmförråd

Nu påbörjas ombyggnationen av kylrum till varmförråd. NCC kommer inom kort att påbörja ombyggnationen av kylrum till varmförråd. Arbetet kommer att pågå under vintern. Om du är intresserad att hyra ett sådant förråd kan du ställa dig i kö hos HSB kundtjänst.

Initiativ för våra medlemmars välbefinnande

I föreningslokalen i hus 3 så träffas medlemmar i föreningen varje måndag kväll för att njuta av en stunds Qui Gong. Styrelsen vill både tacka och uppmuntra detta initiativ till våra medlemmars välbefinnande. Om det finns andra som vill ta initiativ så finns föreningslokalen att nyttja. Det går bra att boka den via almanackan i källarplanet utanför lokalen.