På gång Mars

Nya förråd snart klara

Inom kort är våra nya förråd klara för uthyrning. Slutbesiktning planeras under mars månad. När den är klar kommer HSB Kundtjänst att kontakta de som ställt sig i kö för att hyra ett förråd. Kontakt tas först med den som har längst kötid, sedan i löpande ordning.

Det finns 5 större och 4 mindre förråd i varje hus. De större förråden kommer att kosta 120 kr/mån, de mindre 80 kr/mån.

Hyran för de extra förråd i hus 3 som redan hyrs ut kommer därför att höjas från 70 kr/mån till 80 kr/mån från och med 1 juli 2017.

Anmärkning på brandbesiktning

Vi har genomfört årets brandbesiktning med gott resultat utom på en punkt. Det finns löst brandfarligt material som boende lämnat i cykelförråd och andra allmänna utrymmen. Om du har ställt saker där så måste du ta bort dessa omgående.

Ökade kostnader för sophämtning

En del av den månadsavgift du betalar till föreningen går till sophämtning. Vår bostadsrättsförening betalar sophämtning per kg sopor. Kostnaderna har tyvärr ökat under detta år. Vi vill därför uppmana alla boende att hjälpas åt med noggrann sortering och återvinning så att kan vi hålla våra gemensamma kostnader nere.

Rasta inte hundar på vår gemensamma gård

Vi behöver hjälpas åt med att se till att hundarna inte kissar vid entréer och på andra ställen på vår gård. Det blir en trevligare utemiljö både för barn och vuxna.