På Gång Juni-Aug

Vi hjälps åt att vattna våra planteringar

Sommaren är här och med denna även våra fina sommarplaneringar i rabatter och urnor. För att vi ska få glädja oss med blomsterprakt under sommaren behöver vi hjälpas åt att vattna dem så att de får vara fina under hela sommaren. Vattenkannor finns vid entréerna.

                                                                                                    

Cykelrensning på gång

Vi har behov av att rensa bort gamla cyklar och sparkar som blivit kvarlämnade och bara tar plats. Du kommer därför att inom kort få information om hur du ska märka upp dina cyklar och sparkar så att de cyklar och sparkar som inte har någon ägare kan forslas bort.

 

Surströmmingsfest i augusti

Tisdag 22/8 alternativt torsdag 24/8, beroende på väder, bjuder styrelsen på surströmmingsfest i enlighet med traditionen i vår bostadsrätts-förening. Boka in dagarna i din almanacka. Mer information kommer i augusti.

 

Motioner till årsstämman

Om du har förslag på förbättringar i vår förening så skriv gärna en motion till årsstämman för behandling. Motioner skall enligt stadgarna lämnas skriftligt till styrelsen senast två mån före årsstämman i november dvs senast 15 september.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt härlig och varm sommar!