På Gång-augusti

På Gång – augusti                                                 

Förbättring av belysning utomhus!

Vid den enkätundersökning som gjordes för några år sedan så framkom att de mest prioriterade önskemålen om förbättringar i vår förening var byte av fönster samt förbättrad belysning utomhus.

Nu är fönsterbytet avklarat med mycket gott resultat. 

Kommande vecka påbörjas arbetet med att förbättra utomhusbelysningen. Elektro Västerbotten AB har fått uppdraget att byta ut befintliga belysningsstolpar, tillföra fler belysningspunkter samt även belysning vid garagelängorna. 

Det innebär att de kommer att genomföra grävningsarbete på vissa ställen för att byta ut och sätta in nya belysningsstolpar samt dra fram nytt kablage.

Om huvudsäkringen går

Under kontorstid – ring HSB kundtjänst – fastighetsskötare

Utanför kontorstid- tag kontakt med styrelsemedlem

Om det inte lyckas -kontakta fastighetsjour

 

Vänliga hälsningar – Styrelsen