På Gång-oktober

På Gång – oktober                                                                                                                

Snart klart med förbättringar av belysning utomhus.  Nu när det börjar bli mörkt ute så är det med glädje som vi nu ser resultatet av de förbättringar som är gjorda avseende utomhusbelysningen i vår förening. Tack vare att vi hjälps åt att hålla våra kostnader för underhåll samt andra gemensamma utgifter nere har det varit möjligt att genomföra denna förbättring för allas vår trivsel.  

Sopor på golvet i soprummet – onödiga utgifter. Det är förbjudet att ställa sopor på golvet i soprummet. När detta sker får vi tillsammans i bostadsrättsföreningen betala timkostnad för att fastighetsskötaren sorterar soporna och kör dessa till återvinningscentralen.Vi ber därför alla boende att endast slänga hushållssopor, kompostpåsar samt dagstidningar i soprummet. Kartong, plast, glas skall lämnas i återvinningen nedanför garagen. Resten skall köras till återvinningscentralen. Tack!!!

Radonmätning på gång. Inom kort kommer radonmätning att genomföras i våra fastigheter. En mätdosa kommer att placeras i en lägenhet på varje våningsplan. Fastighetsskötare kommer att ta kontakt med boende för att få placera ut dosan. Det finns inga tidigare indikationer eller mätningar som visat på radon men styrelsen har ändå beslutat att genomföra mätningar för att få officiella mätningsprotokoll. 

Vänliga hälsningar – Styrelsen