På Gång November

 Snart står en kranbil här på gården. Vid takbesiktning har det framkommit behov av åtgärder som styrelsen beslutat att åtgärda:

• Snörasskydd kommer att monteras på de plåttak som finns över balkonger på översta våningen och där det finns risk för snöras på passerande människor.

 • Den höga skorstenen på hus 4 kommer att plåtbeslås. Detta för att den idag inte används för uppvärmning vilket medfört vittring av fastsättning av stege och räcke. 
För att kunna genomföra dessa åtgärder måste arbete och transport av material utföras via kranbil. 

Närmare information när arbetet kommer att utföras kommer att anslås på anslagstavlor samt på vår hemsida. 

Förbjudet att förvara eller lämna material i allmänna utrymmen, förrådsgångar och cykelförråd. Vi behöver påminna varandra att inte lämna eller förvara material i allmänna utrymmen. Detta på grund av ökad brandrisk men också för vår gemensamma trevnad.

Material som ska förvaras ska placeras i ditt lägenhetsförråd.  Överblivet material ska du köra till återvinningen. Då slipper vi gemensamma onödiga merkostnader

Vänliga hälsningar – Styrelsen