På Gång februari

Vi källsorterar bättre!!!

Vi som bor på Skogsbrynet har blivit bättre på att källsortera. Vi slänger numera mer kartong, glas, plast och metall på återvinningsstationen. Eftersom vi betalar per kilo sophämtning har bättre källsortering inneburit att vi under det senaste månaderna minskat utgifterna för sophämtning.

Hurra för oss! Vi fortsätter så!

Källsortera och inga grovsopor i soprummet = mindre utgifter!

Broddar förstör stengolv i trapphusen

Broddar eller skor med dubbar är numera nödvändigt för många av oss för att klara ishalka och undvika benbrott. Tyvärr gör dessa stor skada på det vackra stengolvet och trapporna i våra trapphus.

Vi behöver därför hjälpas åt att ta på och av broddar och dubbar vid entrédörren. Där finns vippstolar på väggen så att man kan sitta ned.

Tack för hjälpen! 

Vi hjälps åt att grusa och skotta på helgerna

Som tidigare år så måste vi hjälpas åt att grusa och skotta vid entréer på helgerna då vi endast köper fastighetsskötsel på vardagar. Snöröjning med maskin görs dock även på helger vid kraftigt snöfall.

Med förhoppning om en fortsatt skön vinter!  

// Styrelsen