På Gång – Maj 

Visst kommer du på den årliga vårstädningen söndag 20 maj 

Vi samlas vid lekparken kl 10.00 och avslutar arbetet kl 12.00

 

Söndag 20 maj hjälps vi åt att göra lite vårfint runt våra hus. Med många arbetsvilliga händer hinner vi mycket på två timmar.

Kl 12.00 efter avslutat arbete så bjuder styrelsen på korv och dricka.

Om du har en sop eller spade så är det bra om du tar med den. Det finns också verktyg att låna.  Ta på dig handskar.

 

Vi har en radonfri miljö i våra hus

Den radonmätning vi genomfört i våra hus under vintern visar på inga eller mycket låga årsmedelvärden Mätningarna visar på 0-40 Bq/kubikmeter luft. Detta är mycket lägre än det riktvärde som finns för människors hälsa som är på max 200 Bq/kubikmeter.

 

Vill du vara med och vårda planteringar?

Vi har för avsikt att återställa våra planteringar för att bli mer i enlighet med den trädgårdsritning som ligger till grund för planeringen av vår utemiljö. Vi söker därför medlemmar som är intresserade av växter och planteringar att bilda Skogsbrynets trädgårdsgrupp.  Gruppen skulle då få stöd av en trädgårdsexpert för hur planteringar och växterna ska skötas så att de mår gott och sprider glädje åt oss som bor på Skogsbrynet. Är du intresserad så skicka ett mail till styrelsen@skogsbrynet.se

 

Sköna maj välkommen!

Vänliga hälsningar – Styrelsen