På Gång – September

                                                                                                        

Ett stort tack alla som vattnat och vårdat våra blommor under sommaren!

Sommaren har varit het och blommor och rabatter har varit i behov av vatten och omvårdnad. Tack till trädgårdsgruppen och alla som vattnat och brytt sig om vår gemensamma utemiljö. Ni har med stort engagemang bidragit till allas vår trivsel och glädje.

 

Dräneringen runt hus 4

Som ni vet har vi haft stora problem med att vatten ibland trängt in i källaren i hus 4 vid häftiga regn och snabb snösmältning. Skanska kommer inom kort att göra ett nytt försök att åtgärda problemet och återställa marken runt huset. Det innebär att en del markarbete kommer att ske med grävmaskin och andra arbetsfordon. Vi har tyvärr inget datum men enligt planeringen så ska det ske tidig höst.

 

Årsstämma 20 nov

Boka redan nu in föreningens årsstämma på OK hotell, tisdag 20 november kl 19.00.

 

 

Vänliga hälsningar – Styrelsen