På Gång Juli- Aug

Beslut om byte av låssystem:

Föreningens extra årsstämma beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att genomföra byte av låssystem vilket innebär att alla låscylindrar och nycklar kommer att bytas ut. Upphandling kommer att genomföras under hösten. Efter det är klart kommer en tidplan för bytet att kunna upprättas.

Vår traditionella surströmmingsfest i augusti:

Tisdag 27/8 alternativt torsdag 29/8, beroende på väder, bjuder styrelsen på surströmmingsfest i enlighet med traditionen i vår bostadsrättsförening. Boka in dagarna i din almanacka. Mer information kommer i augusti.

Motioner till årsstämman:

Om du har förslag på förbättringar i vår förening så skriv gärna en motion till årsstämman för behandling. Motioner skall enligt stadgarna lämnas skriftligt till styrelsen senast två mån efter räkenskapsårets utgång dvs senast 30 augusti.

Ombyggnad av lekplats med gemensam utemiljö:

Underhåll och upprustning av vår gemensamma lekplats med vidhängande gemensamhetsyta kommer påbörjas i början av september för att vara färdigställd under hösten. I och med detta kommer de flesta åtgärder kopplat till underhåll av vår utemiljö att vara genomförd i enlighet med underhållsplanen.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt härlig och skön sommar! Bildresultat för sommarbilder tecknade