Information 20 augusti 2019       

                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Underhåll och ombyggnad av lekplats och utemiljö mellan hus 1 och 3 påbörjas nu.

Den planerade underhållet av utemiljö och lekplats som styrelsen informerade om på årsmötet påbörjas nu 20/8 och beräknas pågå ca 4 veckor. Åtgärderna innebär att de nuvarande lekredskapen kommer att bytas och ersättas av kompisgunga och några andra lekredskap. Sandlådorna kommer att ersättas med sandlådor där man lägga över lock för att förbättra renligheten i leksanden.  Dagens stora sandytor kommer att ersättas av en plattbelagd yta för samvaro för både vuxna och barn. Underhållet med vissa förändringar syftar till att göra dessa ytor mer tillgängliga för alla medlemmar i olika åldrar samt åtgärda de problem med renlighet som de stora sandytorna innebär.

 

Under tiden för arbetet så hänvisas barn och föräldrar till kommunens lekparker mitt emot OK samt i Hagaparken.

 

 

Vänliga hälsningar – Styrelsen