På Gång – Oktober   

Årsstämma torsdag 21 november

Välkommen till bostadsrättsföreningens årsstämma torsdag 21 november kl 18.30 på Hotell Vilja (fd OK hotell). Kallelse med dagordning och årsberättelse kommer att delas ut i postfacken senast två veckor före mötet i enlighet med föreningens stadgar.

Stort tack till trädgårdsgruppen!

Vår bostadsrättsförening är lyckligt lottad att ha en mycket engagerad trädgårdsgrupp med boende på Skogsbrynet som med entusiasm och mycket arbete bidragit till att vår utemiljö är så fin och välskött. Styrelsen vill tacka alla i trädgårdsgruppen för fantastiska insatser för att våra planteringar får så mycket omsorg och skötsel. Det betyder mycket för allas vår trivsel.

Uppmaning till skötsel av vallarum/snickarrum

Inför förra vintern iordningställdes ett kombinerat vallarum och snickarrum i hus 2. Ordningen i detta rum har inte fungerat bra.

För att vi ska kunna ha detta rum tillgängligt för alla är det viktigt att den som använt rummet städar ordentligt efter sig. Sopa rent. Ta bort material som inte används aktivt. För att ha gemensamt rum som för vallning och snickerier behövs enskilt ansvarstagande. Tack!

 

Vänliga hälsningar – Styrelsen