På Gång December

Informationsmöte angående frågan om möjligheter till utbyggda och inglasade balkonger. 

På årsstämman 21/11 presenterade styrelsen nulägen och den fortsatta planeringen för att ta fram ett underlag som visar på möjligheter och konsekvenser om föreningen skulle välja investera utbyggda och inglasade balkonger. 

Styrelsen inbjuder därför till ett första informationsmöte:

Tisdag 4 februari:

18.30-19.30, 19.45-20.45, 21.00-21.45

Plats: Hotell Vilja (Tidigare OK Hotell)

Boka någon av tiderna i din almanacka.

Hjälpas åt med grusning vid entréer på helger

Under helger så sker grusning om det uppstår svår halka. Vid entréer och på andra ställen som traktorn inte kommer åt måste vi dock hjälpas åt och sanda för hand. Grus finns i de gröna sandlådorna som finns vid respektive hus. 

Julefrid och juleljus…

…hör advent och julen till. Men det gör också tyvärr också incidenter med bränder. Kolla en extra gång att alla levande ljus är släckta när ni lämnar lägenheten. 

 

God Jul & Gott Nytt År

önskar styrelsen