På Gång Juni- augusti


Trivsel och hänsyn under sommaren
Sommaren är en tid då vi gärna sitter ute på balkongen eller på våra
utemöbler och njuter av värme och sällskap.
Tänk då på:
• Undvik att röka på balkonger och vid uteplatserna vid
entréerna. Detta för att inte grannar ska få in rök i lägenheten
via friskluftsintagen
• Använd gärna den gemensamma grillen och lämna grillen
iordningsställd för nästa boende som vill grilla.
• Det är inte tillåtet att grilla med kol eller gasol på balkongen pga
av brandrisk
Surströmmingsfesten i augusti
Coronapandemin gör det i år osäkert om vi kan genomföra den årliga
surströmmingsfesten. Vi tar ställning till detta i mitten av augusti. Om
den genomförs är datum för festen satt till tisdag 25 aug.
(Reservdatum torsdag 27 aug)
Motioner till årsstämman
Om du har förslag på förbättringar i vår förening så skriv gärna en
motion till årsstämman för behandling. Motioner skall enligt
stadgarna lämnas skriftligt till styrelsen senast två mån före
årsstämman i november dvs senast 15 september.
Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt härlig och skön sommar!