Resultat av årsstämmans omröstning om utbyggda och inglasade balkonger

En extra årsstämma har stadgeenligt genomförts 2020-10-15 med en utlyst beslutspunkt. Årsstämman hade att ta ställning till om föreningen ska bygga ut och glasa in samtliga föreningens balkonger.

Omröstningen har genomförts med poströstning i enlighet med gällande lagstiftning. Rösträknare har utsetts av föreningens valberedning.

 

Omröstningens resultat:

Antal JA:                           106

Antal NEJ:                           25

 

Antal röstande:              131

Antal som ej röstat:        29

Omröstningen på årsstämman innebär att årsstämman rösta JA till att bygga ut och glasa in balkongerna.

81% av deltagande på årsstämman har röstat JA vilket är mer än de 2/3 som behövs för att årsstämman enligt föreningens stadgar har röstat JA.

 

Vad händer nu?

Det är Hyresnämnden som slutligen beslutar om föreningen får bygga ut balkongerna. För att Hyresnämnden ska kunna fatta beslut vill de veta vilka som är föreningens motpart i frågan.

Styrelsen kommer därför att ta personlig kontakt med de som röstat NEJ eller inte röstat för att ta reda på vilka som ställer sig bakom årsstämmans beslut och vilka som bestrider beslutet och vill vara föreningens motpart i Hyresnämnden. Detta kommer sedan att meddelas Hyresnämnden.

Tack alla medlemmar, oavsett vad man röstat på, för visat stort engagemang i frågan!

// Styrelsen