På gång December – Januari

Byte av lås till lägenheter och allmänna utrymmen

Under januari-februari så kommer alla lås i våra fastigheter att bytas ut. Det innebär att alla lägenheter och garage kommer att få nya lås och nya nycklar. CERTEGO AB kommer att utföra arbetet. De kommer att lämna information i alla postfack när kvittering av nya nycklar samt låsbytet kommer att genomföras. Det är bara bostadsrätts- innehavaren som får kvittera ut nya nycklar. Legitimation krävs

 

Renovering av vattenledningar

I början av januari kommer nuvarande rörkrökar i vattenledningar i källarplan och bottenplan att bytas ut. Nuvarande rörkrökar innehåller asbest och ska bytas ut. MILJÖRIVARNA kommer att utföra arbetet. Information om arbetet och hur det påverkar tillgång till vatten under genomförandet kommer att anslås vid entréerna och på vår hemsida före att arbetet påbörjas.

 

Julefrid och juleljus!

….hör advent och julen till. Men det gör tyvärr också incidenter med bränder. Kolla en extra gång att alla levande ljus är släckta när ni lämnar lägenheten.

 

God Jul och Gott nytt år!

önskar styrelsen