På Gång – April

Ny fastighetsskötare

Vi välkomnar Kalle Östensson, Riksbyggen som är ny vår nye fastighetsskötare. Vi tackar också Roger Öqvist som skött om våra fastigheter på ett förträffligt sätt under den tid han var här.

 

Nuläge – balkongprojektet

Avtalet mellan föreningen och Riksbyggen gjordes klart för någon månad sedan. Just nu görs ritningar för byggets konstruktion.
Entreprenören behöver om ett tag besöka varje lägenhet för att mäta in nuvarande balkonger samt annat som behövs för att kunna göra klart konstruktionsritningarna. När det blir dags för besök kommer information om hur detta ska gå till att anslås samt lämnas i postfacken.

 

Byte av låscylindrar är nu klart.

Samtliga låscylindrar är nu bytta. Gamla nycklar lämnas till återvinningen för metallåtervinning.

 

Vår nya utemiljö till glädje för stora och små

Vår nya utemiljö för samvaro och lek har använts mycket under vintern till mångas glädje. Tack alla som skottat och sett till att den kunnat användas även denna snörika vinter. 

Nu när snön smälter bort behöver vi hjälpas åt att vårda våra nyplanterade växter så att de kan växa till sig och inte blir nedtrampade av misstag.

Umgås, lek, grilla och må gott! Våren är här!

 

Vänliga hälsningar – Styrelsen