På gång juli-augusti

 

 

Ombyggnad av balkonger inleds i september

Vi har fått en preliminär tidplan för ombyggnationen av våra balkonger. Planen är att påbörja arbetet i september månad. Information om i vilken hordnnghusen kommer att tas kommer senare. Beräknad tid per hus är ca 2 månader. Informationsmöte kommer att hållas utomhus före byggstart.

​​

Underhållsmålning genomförs i juli

Underhållsmålning av garage och miljörum samt putslagning av fasader kommer att genomföras under juli månad.

 

Alternativ till surströmmingsfest?

På grund av att vi ännu inte vet vilka covid-restriktioner som kommer till hösten så har styrelsen bestämt att inte anordna surströmmingsfest i år. Vi funderar dock på att om möjligt genomföra något alternativt trivselarrangemang. Vi tar ställning om detta i augusti.

 

Tänk på grannarna – undvik rökning på balkonger

Sommar innebär mer möjligheter till vistelse på våra balkonger. Undvik dock att röka där eftersom röken riskerar att komma in hos dina grannar genom ventilationshål i fasaden. Grillning på balkongen är inte tillåten men använd gärna den gemensamma grillen på vår uteplats.

 

Motioner till årsstämman

Om du har förslag på förbättringar i vår förening så skriv gärna en motion till årsstämman för behandling. Motioner skall lämnas skriftligt till styrelsen senast två mån före årsstämman i november dvs senast 15 september.

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt härlig och varm sommar!