På Gång September

Nya balkonger – nuläge
Byggstart: Entreprenören Lööve balkonger kommer att etablera sig på Skogsbrynet i slutet av september. Ombyggnationen kommer att starta med Skogsbrynet 1. Total byggtid hus 1-6 är 12-15 mån. Preliminär tidplan för övriga hus kommer att redovisas under hösten. Inmätning av balkonger i hus 2-6 sker löpande efter information till boende från entreprenören.

Skriftlig information: Löpande information om projektet kommer att finnas på föreningens hemsida www.skogsbrynet.se
Muntlig information: Information till boende i respektive hus inför byggstart kommer att genomföras. Tidpunkt och plats meddelas via anslag i trapphuset.

Underhållsåtgärder juli-dec 2021

I enlighet med underhållsplan:

  • Målning garage samt miljörum
  • Spolning av avloppsstammar
  • Rengöring av ventilationskanaler
  • Rengöring av fasad norr och öster

Stort tack och beröm till Trädgårdsgruppen

Styrelsen vill tacka de som engagerat sig i föreningens trädgårdsgrupp och arbetat med att vattna och sköta våra planteringar inför och under den heta sommaren. Vi kan vara mycket stolta över vår vackra utemiljö som inbjuder till samvaro och trivsel för alla åldrar. Tack alla trädgårdsfixare!!!

Vänliga hälsningar – Styrelsen