Information om underhållsarbete

20-25 september kommer rengöring av på våra husfasader
att genomföras. De fasader som kommer att rengöras är
fasader mot norr och öster.
Arbetet sker med högtrycksspolning.

Vad behöver vi som boende göra:
Ni som bor i lägenhet med balkong mot norr eller angränsar
mot öster måste ta bort allt från balkongen som kan bli blött
och smutsigt vid spolning.

Vänliga hälsningar
Styrelsen