På Gång – oktober

Nu börjar ombyggnationen av balkongerna

Tisdag 28/9 kommer entreprenören Lööve Balkonger att påbörja ombyggnationer av balkongerna som föreningens årsstämma beslutat genomföra. De kommer att börja med hus 1 med balkongerna mot parkeringen. Stålbalkar och balkonger kommer att monteras via en byggplattform. Arbetsplatsen ska säkras genom avspärrningar så det kommer att bli minskad framkomlighet vid det hus där arbetet pågår.

Tidplan för övriga hus beror lite på hur vintern tar sig. Vi eftersträvar att genomföra arbetet av de balkonger som ligger närmast skogen då marken är frusen. Turordningen av hus är därför beroende på när det blir minusgrader och tjäle. Hela projektet beräknas vara klart någon gång under hösten 2022.

  • Information om balkongprojektet kommer att finnas på föreningens hemsida.
  • Inför byggstart i nytt nus kommer informationsmöte att hållas med boende i huset före byggstart.
  • Ombyggnationen kommer självklart att innebära vissa störningar

Frågor om projektet och arbetet skickas till styrelsen@skogsbrynet.se

Årsstämma tisdag 23 november

Planering för ordinarie årsstämma är att den hålls tisdag 23/11 kl 18.30-20.00. Planeringen utgår från att årsstämman i år hålls som fysiskt möte.

Vänliga hälsningar – Styrelsen