På Gång – November-December

Aktuellt om balkongprojektet

Arbetet med ombyggnationen av balkong pågår men tar lite extra tid på det första huset- Detta eftersom konstruktionsritningar behöver anpassas till hur huskroppen är konstruerad.  Nästa hus på tur är hus 2. Boende i respektive hus kommer att få muntlig och skriftlig information före arbetet påbörjas på respektive hus.

 

Ordinarie årsstämma- i år i ny lokal

Alla medlemmar har via information i postfack och i entréer informerats om att årsstämman tisdag 23/11 kommer att hållas på Folkets Hus på Vasaplan. På grund av ombyggnation i hotellet vid OK är inte den möteslokal vi brukar hyra där tillgänglig.

 

Påminnelse om brandskyddsregler

För att skydda både människor och vår gemensamma egendom har var och en av oss ett ansvar att skydda oss mot bränder. Du kommer att få mer information om detta i ditt postfack. En viktig regel är att inte ställa brännbara saker som barnvagnar eller kartonger i trapphus eller allmänna utrymmen. Barnvagnar får ställas in i det förråd som finns bredvid huvudentrén till varje hus.

 

Nu är halkan här igen – vi hjälps åt på helgerna

Vid halka genomförs halkbekämpning med traktor. När det gäller att grusa direkt utanför entréer samt på ramper så hjälps vi åt att grusa så att ingen behöver halka. Tack för att alla hjälps åt!

 

Vänlig hälsningar – Styrelsen