På Gång – Januari

Skidspår, motion och vallade skidor

Visst vet du att det finns ett rum i källaren i hus 2 (innanför cykelförvaringen) där du kan valla dina skidor. Där finns vallaställ. Kom ihåg att städa efter dig så känns det trevligare för den som kommer efteråt.

 

Snösläde att låna

Visst har du sett att det finns en snösläde i miljörummet/soprummet att låna om det kommer mycket snö och man behöver skotta fram bilen.

 

Extra föreningsstämma 6 februari

På årsstämman i november beslutades om ett förtydligande av föreningens stadgar. För att detta ska bli giltig måste beslutet fattas en gång till at en extra föreningsstämma. Den kommer att hållas ute på gården söndag 6 febr kl 12.00-12.20. Kallelse kommer inför mötet.

 

Stearinljus och ljuslyktor ……

….lyser upp vackert i vintermörkret. Men tyvärr så inträffar också ibland incidenter med bränder. Vi behöver hjälpas åt att kolla en extra gång att alla levande ljus är släckta när vi lämnar lägenheten.

 

God Jul och Gott nytt år!

önskar styrelsen