På Gång – Februari

Nuläge – balkongprojektet

Som säkert alla har sett så har det tagit betydligt längre tid än planerat att färdigställa balkongerna på hus 1. Nästa etapp planeras att påbörjas i mitten av februari. Information till boende i hus 2 och hus 4 genomförs torsdag 3 februari (inbjudan i postfacken).

 

Utställning av tillval till balkonger

Lägenhetsinnehavare har möjlighet att på egen bekostnad beställa tillval i form av persienner och balkongmatta. Utställning av dessa finns i tvättstugan i hus 2. Beställningsblankett kommer att lämnas i postfacken när det är dags för boende i respektive hus att beställa.

 

Beslutade underhållsåtgärder

Under vintern/våren kommer följande underhållsåtgärder att genomföras. Information om tidpunkt för arbetet mm anslås vid entréerna i samband med när åtgärderna genomförs.      

  • Byte av dörr till återvinningshuset inkl kodlås och dörröppnare
  • Installation av individuell mätning av hushållsström
  • Rensning av ventilationskanaler
  • Byte av filter i friskluftsintag
  • Service av fönster, vid behov laga sprickor i fogar

 

Med förhoppning om en fortsatt skön vinter! 

 // Styrelsen