På gång – April

Ett stort tack till alla som bidrar till trygghet och trivsel
i vår bostadsrättsförening Skogsbrynet!
Som boende i vår förening bidrar vi alla till varandras trygghet och
trivsel. Varje hälsning, varje ombryende samtal, varje hjälpande hand
bidrar till värme och samhörighet som vi alla behöver ibland.

Viktig information till alla oss hundägare
Det är roligt att det finns så många glada hundar och hundägare i vår
förening. Hundar är till stor glädje för många. Vi hundägare har dock
ansvar att se till att vi rastar våra hundar utanför vårt
fastighetsområde så att inte barn och vuxna trampar i bajs eller
smutsar ned kläder. Om hunden inte hinner utanför tomten så är det
vårt ansvar att plocka upp.
Vi är var och en ansvarig för att hålla vårt område rent och snyggt vill
glädje för alla som bor i vår fina förening.

Nu finns dörröppnare till återvinningshuset
Nu är den automatiska dörröppnaren till återvinningshuset
installerad. Dörren skall dock bytas senare till en med rätt färg.
För att öppna gör du följande:
1. Tryck den kod som du fått information om i ditt postfack tidigare.
2. Tryck på dörröppnaren. Från insidan räcker det att trycka på
dörröppnaren

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön påskhelg!